For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.07.2002 Examinarea preliminară 01.08.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (C2) 21.06.2015 Valabil până la 31.12.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2441
(21)Numarul depozituluia 2002 0167
(22)Data depozitului2002.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Stropitoare portabilă de spate
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.21
 Data decăderii din drepturi2015.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4173, 2007.04.25
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200167