For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.07.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2002 Examinarea preliminara 15.04.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2004 Eliberarea brevetului (G2) 01.07.2007 Valabil pana la 30.09.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2250
(21)Numarul depozituluia 2002 0169
(22)Data depozitului2002.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE ECOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Maria, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; SERGENTU Efim, MD; SPĂTARU Petru, MD; ROPOT Valeriu, MD; MOŞANU Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE ECOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fertilizare a solului cu îngrăşăminte de azot amoniacal
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2004
F1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 3/00 (2006.01); A01C 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.01
 Data decăderii din drepturi2007.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200169