For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.07.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.09.2002 Examinarea preliminară 26.12.2002 Examinarea de fond 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.07.2007 Valabil până la 30.09.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2216
(21)Numarul depozituluia 2002 0170
(22)Data depozitului2002.07.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a vinului spumant natural special de muscat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.03
 Data decăderii din drepturi2007.07.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200170