For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.07.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.09.2002 Examinarea preliminara 26.12.2002 Examinarea de fond 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.07.2007 Valabil pana la 30.09.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2216
(21)Numarul depozituluia 2002 0170
(22)Data depozitului2002.07.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a vinului spumant natural special de muscat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F1, BOPI 07/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.03
 Data decăderii din drepturi2007.07.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200170