For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2118
(21)Numarul depozituluia 2002 0173
(22)Data depozitului2002.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.07.2002
(71)SolicitantNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(72)InventatorSCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Vladimir, MD; BUZU Alexandra, MD; GÎSCĂ Gheorghe, MD;
(73)TitularNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă balneologică de tratament al maladiilor dermatologice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 35/00 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01); A61P 17/04 (2006.01); A61P 17/06 (2006.01); A61P 17/08 (2006.01); A61P 17/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.07.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up