For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2070
(21)Numarul depozituluia 2002 0183
(22)Data depozitului2002.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; SERBENIUC Larisa, MD; DUMBRAVA Vlada-Tatiana, MD; PODGURSCHI Lilea, MD; ŢURCAN Larisa, MD; RUDI Marcu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea uleiului din seminţe de struguri nerafinat în tratamentul ulcerelor gastrice şi duodenale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.12
 Data decăderii din drepturi2007.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200183