For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.08.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.12.2002 Examinarea preliminară 29.02.2004 Publicarea cererii (A) 31.03.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (C2) 01.08.2012 Valabil până la 28.02.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2574
(21)Numarul depozituluia 2002 0199
(22)Data depozitului2002.08.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.08.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de închidere a stropitorii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 9/03 (2006.01); B05B 9/047 (2006.01); B05B 11/00 (2006.01); B05B 11/02 (2006.01); F16K 17/168 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.01
 Data decăderii din drepturi2012.08.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5729, 2007.06.07
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200199