For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.08.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.09.2002 Examinarea preliminara 16.10.2002 Examinarea de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 19.08.2007 Valabil pana la 31.10.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2123
(21)Numarul depozituluia 2002 0207
(22)Data depozitului2002.08.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.08.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; PANUŞ Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de lichior
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/00 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.19
 Data decăderii din drepturi2007.08.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200207