For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.12.2002 Examinarea preliminara 15.04.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2004 Eliberarea brevetului (G2) 30.08.2007 Valabil pana la 31.10.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2334
(21)Numarul depozituluia 2002 0213
(22)Data depozitului2002.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; MALINA Josef, US; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C12M 1/02 (2006.01); C12M 1/04 (2006.01); C12M 1/107 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.30
 Data decăderii din drepturi2007.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200213