For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.09.2002 Examinarea preliminara 15.04.2003 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2004 Eliberarea brevetului (G2) 30.08.2010 Valabil pana la 29.02.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2275
(21)Numarul depozituluia 2002 0215
(22)Data depozitului2002.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.08.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSECTORUL DE MONTAJ ELECTRIC, COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiOBEDNIKOV Alexandr, MD; ORLOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSECTORUL DE MONTAJ ELECTRIC, COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fungicidă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 59/06 (2006.01); A01N 59/20 (2006.01); C01B 33/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.30
 Data decăderii din drepturi2010.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200215