For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.09.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.09.2002 Examinarea preliminară 12.12.2002 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.09.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2271
(21)Numarul depozituluia 2002 0218
(22)Data depozitului2002.09.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.09.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; POPOVSCHI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, MD;
(54)Titlul inventiei Motor electric asincron
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 17/02 (2006.01); H02K 17/08 (2006.01); H02K 17/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.03
 Data decăderii din drepturi2006.09.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200218