For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.09.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.11.2002 Examinarea preliminară 03.04.2003 Examinarea de fond 31.03.2004 Publicarea hot. de respingere 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (G2) 11.09.2007 Valabil până la 31.03.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 11.09.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2734
(21)Numarul depozituluia 2002 0237
(22)Data depozitului2002.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.09.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de reconstrucţie la pseudoartroza capitulului humeral şi deformaţia de valg a humerusului la copii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, GROSU Petru
 Data publicării hotărârii de respingere2004.03.31 
 Temeiulart. 5
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.09.11
 Data decăderii din drepturi2007.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2004.04.22
Obiectul contestat: impotriva Hotărîrii de respingere a cererii de brevet de invenţie
Contestatarul: UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA
Data examinării: 2004.11.23
Data hotărârii: 2004.11.23
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: 1. Se admite revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Hotărârea de respingere a cererii de brevet de invenţie din
2004.01.12, emisă de Departamentul Invenţii.
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200237