For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2002 Examinarea preliminara 13.08.2003 Examinarea de fond 31.03.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 04.10.2007 Valabil pana la 30.04.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2398
(21)Numarul depozituluia 2002 0248
(22)Data depozitului2002.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; PARASCHIVESCU Andrei, RO; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Cobaltatul de lantan în calitate de catalizator de radioliză a apei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/08 (2006.01); B01J 23/10 (2006.01); B01J 23/74 (2006.01); C01B 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.04
 Data decăderii din drepturi2007.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200248