For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2398
(21)Numarul depozituluia 2002 0248
(22)Data depozitului2002.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; PARASCHIVESCU Andrei, RO; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Cobaltatul de lantan în calitate de catalizator de radioliză a apei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/08 (2006.01); B01J 23/10 (2006.01); B01J 23/74 (2006.01); C01B 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.04
 Data decăderii din drepturi2007.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200248