For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2638
(21)Numarul depozituluia 2002 0249
(22)Data depozitului2002.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PETRENKO Petr, MD; ŞOVA Sergiu, MD; SIMONOV Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Decahidratul di(µ2-O)-bis{aquaetilendiamintetraacetatobismutatului(III)} de 1,6-di(2-toluidin)bis(dimetilglioximato)cobalt(III) ca precursor al cobaltatului de bismut
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 29/00 (2006.01); C01G 51/12 (2006.01); C07C 55/24 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07F 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.04
 Data decăderii din drepturi2007.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200249