For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2164
(21)Numarul depozituluia 2002 0254
(22)Data depozitului2002.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.10.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBENDELIC Eugen, MD; GHICAVÎI Victor, MD; AL-EMRANI Faisal, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al contuziilor oculare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 27/02 (2006.01); A61P 27/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.22
 Data decăderii din drepturi2007.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200254