For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.10.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.11.2002 Examinarea preliminară 31.01.2003 Examinarea de fond 31.05.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (G2) 22.10.2007 Valabil până la 30.04.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 22.10.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2164
(21)Numarul depozituluia 2002 0254
(22)Data depozitului2002.10.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.10.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBENDELIC Eugen, MD; GHICAVÎI Victor, MD; AL-EMRANI Faisal, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al contuziilor oculare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 27/02 (2006.01); A61P 27/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.22
 Data decăderii din drepturi2007.10.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200254