For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.10.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.12.2002 Examinarea preliminara 18.02.2003 Examinarea de fond 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.10.2007 Valabil pana la 30.04.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2240
(21)Numarul depozituluia 2002 0255
(22)Data depozitului2002.10.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiNonahidrat al bis(nitrilotriacetat)bismutatului(III) de tris(tiosemicarbazid)cobalt(III) ca material dielectric.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2004
F1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 55/24 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.23
 Data decăderii din drepturi2007.10.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200255