For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.12.2002 Examinarea preliminara 15.04.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 24.10.2007 Valabil pana la 30.04.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2340
(21)Numarul depozituluia 2002 0258
(22)Data depozitului2002.10.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.10.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; GULEA Aurelian, MD; RUDIC Valeriu, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fung Aspergillus flavus VKM F 3292 D, producătoare de celulaze şi xilanază
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.10.24
 Data decăderii din drepturi2007.10.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200258