For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.11.2002 Examinarea preliminara 19.06.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 15.11.2007 Valabil pana la 31.05.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2356
(21)Numarul depozituluia 2002 0276
(22)Data depozitului2002.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a adsorbantului şi procedeu de demetalizare a produselor industriei vinicole cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 15/00 (2006.01); B01J 20/00 (2006.01); C12H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.11.15
 Data decăderii din drepturi2007.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200276