For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2003 Examinarea preliminara 28.05.2003 Examinarea de fond 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 17.12.2012 Valabil pana la 30.06.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2212
(21)Numarul depozituluia 2002 0291
(22)Data depozitului2002.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUISPAC S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOLOGUB Iuri Ivan, MD; BUZHOR Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUISPAC S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiDop
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F1, BOPI 07/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 39/06 (2006.01); B65D 49/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.17
 Data decăderii din drepturi2012.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200291