For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.12.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.01.2003 Examinarea preliminara 10.09.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de respingere 26.01.2006 Publicare restabilire in drepturi 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 25.12.2007 Valabil pana la 30.06.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3025
(21)Numarul depozituluia 2003 0004
(22)Data depozitului2002.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORNEA Filip, MD; HOMA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru restabilirea chirurgicală a sindesmozei tibioperoniere distale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/62 (2006.01); A61B 17/68 (2006.01); A61B 17/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Data publicării hotărârii de respingere2004.05.31 
 Temeiulart. 6
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.25
 Data decăderii din drepturi2007.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2004.09.02
Obiectul contestat: impotriva Hotărîrii de respingere a cererii de brevet de invenţie
Contestatarul: UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA
Data examinării: 2006.01.23
Data hotărârii: 2006.01.26
Instanţa: Comisia de Apel
Hotărârea: Se satisface contestaţia integral 1. Se accepta revendicarea contestatarului.
2. Se abroga Hotarirea nr. 3838 din 2004.03.24 privind respingerea cererii de brevet de inventie.
3. Se transmite dosarul in Departamentul Inventii, Soiuri de Plante si Modele de Utilitate pentru perfectarea procedurilor ulterioare.
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200004