For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2412
(21)Numarul depozituluia 2003 0005
(22)Data depozitului2002.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; VLAD Liudmila, MD; PRISACAR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie fotostructurabil
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(74)ReprezentantEFANOVA Tatiana, Str. Munceşti nr. 52, ap. 61, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, COLESNIC Inesa
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2005.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200005