For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.01.2003 Examinarea preliminară 13.10.2003 Examinarea de fond 31.03.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2005 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2412
(21)Numarul depozituluia 2003 0005
(22)Data depozitului2002.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; VLAD Liudmila, MD; PRISACAR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie fotostructurabil
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(74)ReprezentantEFANOVA Tatiana, Str. Munceşti nr. 52, ap. 61, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, COLESNIC Inesa
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2005.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200005