For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.02.2003 Examinarea preliminara 28.07.2003 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (G2) 15.01.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2425
(21)Numarul depozituluia 2003 0014
(22)Data depozitului2003.01.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; MAILHOT Jilles, FR; BOLT Michele, FR; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2004
F1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.15
 Data decăderii din drepturi2008.01.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200014