For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Examinarea preliminara 12.06.2003 Examinarea de fond 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (G2) 21.01.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2228
(21)Numarul depozituluia 2003 0020
(22)Data depozitului2003.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea derivaţiilor izotiouronici în tratamentul şi profilaxia atoniei intestinale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2004
F1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01); A61P 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.21
 Data decăderii din drepturi2008.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200020