For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2228
(21)Numarul depozituluia 2003 0020
(22)Data depozitului2003.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea derivaţiilor izotiouronici în tratamentul şi profilaxia atoniei intestinale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01); A61P 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.21
 Data decăderii din drepturi2008.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200020