For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2506
(21)Numarul depozituluia 2003 0023
(22)Data depozitului2003.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOSOV Vilghelm, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOSOV Vilghelm, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOSOV Vilghelm, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă şi dispozitiv pentru determinarea potenţialului sarcinii zero a suprafeţei electrodului metalic solid
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/26 (2006.01); G01R 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.27
 Data decăderii din drepturi2008.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200023