For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.01.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Examinarea preliminară 22.09.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2012 Valabil până la 31.07.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.10.2020 31.01.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2322
(21)Numarul depozituluia 2003 0036
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; SOFRONI Dumitru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUŢU Lilian, MD; IVANOV Victoria, MD; CIOBANU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de micşorare a hipertensiunii arteriale, induse de supraactivitatea sistemului renin-angitensin-aldosteron
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/195 (2006.01); A61K 35/42 (2006.01); A61K 38/55 (2006.01); A61K 38/57 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.31
 Data decăderii din drepturi2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200036