For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.02.2003 Examinarea preliminara 10.09.2003 Examinarea de fond 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2012 Valabil pana la 31.07.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2473
(21)Numarul depozituluia 2003 0037
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD; MALCOCI Anatol, MD; ROBU Alexandru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; POPOVICI Ion, MD; MORARU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de corecţie a  variabilităţii ritmului cardiac
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2005
F1, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/02 (2006.01); A61P 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.31
 Data decăderii din drepturi2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200037