For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2473
(21)Numarul depozituluia 2003 0037
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD; MALCOCI Anatol, MD; ROBU Alexandru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; POPOVICI Ion, MD; MORARU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de corecţie a variabilităţii ritmului cardiac
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/02 (2006.01); A61P 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.31
 Data decăderii din drepturi2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200037