For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.02.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.02.2003 Examinarea preliminară 13.08.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (G2) 04.02.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 04.02.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2454
(21)Numarul depozituluia 2003 0042
(22)Data depozitului2003.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; CRUDU Valeriu, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Nitratul de catenă-µ-{2-hidroximetil-2- [(2-hidroxi-5-nitrobenziliden)amino]-propan-1,3-diolo}aquacupru(II)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.04
 Data decăderii din drepturi2008.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200042