For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2454
(21)Numarul depozituluia 2003 0042
(22)Data depozitului2003.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; CRUDU Valeriu, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Nitratul de catenă-µ-{2-hidroximetil-2- [(2-hidroxi-5-nitrobenziliden)amino]-propan-1,3-diolo}aquacupru(II)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.04
 Data decăderii din drepturi2008.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200042