For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Examinarea preliminara 29.01.2004 Examinarea de fond 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 14.02.2014 Valabil pana la 06.08.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2639
(21)Numarul depozituluia 2003 0048
(22)Data depozitului2003.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 12-hidroperoxi-8a,12-epoxi-11-bishomodrimanului din 11-bishomodriman-8a-ol-12-onă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 41/14 (2006.01); C07C 409/20 (2006.01); C07D 307/92 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.14
 Data decăderii din drepturi2014.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200048