For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2639
(21)Numarul depozituluia 2003 0048
(22)Data depozitului2003.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 12-hidroperoxi-8a,12-epoxi-11-bishomodrimanului din 11-bishomodriman-8a-ol-12-onă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 41/14 (2006.01); C07C 409/20 (2006.01); C07D 307/92 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.14
 Data decăderii din drepturi2014.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200048