For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2800
(21)Numarul depozituluia 2003 0071
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBÂZGU Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÂZGU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBÂZGU Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de reglare a fortelor de intindere a tirantilor si pozitiei verticale a edificiilor de mare inaltime pe tiranti flexibili
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04H 12/00 (2006.01); G01L 5/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.05
 Data decăderii din drepturi2009.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200071