For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.03.2003 Examinarea preliminară 15.05.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 05.03.2007 Valabil până la 31.05.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2383
(21)Numarul depozituluia 2003 0072
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.05
 Data decăderii din drepturi2007.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200072