For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.03.2003 Examinarea preliminara 15.05.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 05.03.2007 Valabil pana la 31.05.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2383
(21)Numarul depozituluia 2003 0072
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie  de balsam
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.05
 Data decăderii din drepturi2007.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200072