For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2384
(21)Numarul depozituluia 2003 0073
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; TARAN Nicolae, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.05
 Data decăderii din drepturi2007.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200073