For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.04.2003 Examinarea preliminara 15.07.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea cererii (A) 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (G2) 13.03.2009 Valabil pana la 30.09.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2743
(21)Numarul depozituluia 2003 0078
(22)Data depozitului2003.03.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD; PARASCA Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD; PARASCA Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD; PARASCA Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiPurtator de informatii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2006
F2, BOPI 04/2005
A, BOPI 02/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B42D 15/00 (2006.01); G07G 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.13
 Data decăderii din drepturi2009.03.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200078