For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.04.2003 Examinarea preliminara 13.10.2003 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (G2) 14.03.2005 Valabil pana la 31.07.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2435
(21)Numarul depozituluia 2003 0081
(22)Data depozitului2003.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; FOCA Eugen, MD; SERGENTU Vladimir, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a cristalului fotonic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2004
F1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G02B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.03.14
 Data decăderii din drepturi2005.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200081