For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2435
(21)Numarul depozituluia 2003 0081
(22)Data depozitului2003.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; FOCA Eugen, MD; SERGENTU Vladimir, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cristalului fotonic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G02B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.03.14
 Data decăderii din drepturi2005.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200081