For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.04.2003 Examinarea preliminara 13.10.2003 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (G2) 18.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2436
(21)Numarul depozituluia 2003 0084
(22)Data depozitului2003.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDMITRIEV Serghei, MD; BRÎNZARI Vladimir, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compozitie pentru obtinerea peliculelor subtiri de dioxid de staniu cu sensibilitate inalta la oxid de carbon
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.18
 Data decăderii din drepturi2008.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200084