For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.04.2003 Examinarea preliminară 28.08.2003 Examinarea de fond 30.11.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2004 Eliberarea brevetului (G2) 27.03.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 19.01.2021 27.03.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2299
(21)Numarul depozituluia 2003 0090
(22)Data depozitului2003.03.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARCIUC Mihail, MD; DARCIUC Dumitru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; ERHAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de osteosinteză a fracturilor rotulei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/68 (2006.01); A61B 17/82 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.11.30
(47)Data eliberării brevetului2004.06.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.27
 Data decăderii din drepturi2008.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200090