For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.04.2003 Examinarea preliminara 06.08.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 28.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2385
(21)Numarul depozituluia 2003 0091
(22)Data depozitului2003.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; SAŞCO Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea ciupercii Fusarium oxysporum Schlecht Snyd. et Hans.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.28
 Data decăderii din drepturi2008.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200091