For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.04.2003 Examinarea preliminara 24.10.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2364
(21)Numarul depozituluia 2003 0092
(22)Data depozitului2003.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCINCILEI Angela, MD; TOLOCICHINA Svetlana, MD; DVORNIKOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi microscopici Aspergillus alliaceus destructoare de xenobiotice        
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.31
 Data decăderii din drepturi2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200092