For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2503
(21)Numarul depozituluia 2003 0100
(22)Data depozitului2003.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.04.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOSOV Vilghelm, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOSOV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOSOV Vilghelm, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie electrochimică a metalelor construcţionale contra coroziunii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 13/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.04.04
 Data decăderii din drepturi2008.04.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200100