For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.04.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.05.2003 Examinarea preliminară 15.12.2003 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 25.04.2006 Valabil până la 30.06.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2519
(21)Numarul depozituluia 2003 0109
(22)Data depozitului2003.04.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.04.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSAL-FARM S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMELNIC Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSAL-FARM S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Cremă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.25
 Data decăderii din drepturi2006.04.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200109