For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.05.2003 Examinarea preliminara 18.06.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (C2) 29.04.2009 Valabil pana la 31.10.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2369
(21)Numarul depozituluia 2003 0110
(22)Data depozitului2003.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBIODISC S.R.L., MD; DIORDIŢA Vladislav, MD; IVANOV Veniamin, RU; SCHIŢCO Andrei, MD; COVALCOV Mihail, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIORDIŢA Vladislav, MD; IVANOV Veniamin, RU; SCHIŢCO Andrei, MD; COVALCOV Mihail, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBIODISC S.R.L., MD; DIORDIŢA Vladislav, MD; IVANOV Veniamin, RU; SCHIŢCO Andrei, MD; COVALCOV Mihail, RU;
(54)Titlul inventiei Substanţă de protecţie contra radiaţiei neionizate şi procedeu de obţinere a ei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/16 (2006.01); G21F 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
(30)Prioritateaa 2003 0015, 2003.01.16, MD
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.29
 Data decăderii din drepturi2009.04.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200110