For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.08.2003 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.06.2005 Valabil până la 31.10.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2276
(21)Numarul depozituluia 2003 0138
(22)Data depozitului2003.06.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiZAPUHLÎH Grigore, MD; EFTODIEV Eduard, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZAPUHLIH Grigore, MD; EFTODIEV Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiZAPUHLÎH Grigore, MD; EFTODIEV Eduard, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de intervenţie neurochirurgicală în herniile de disc intervertebrale lombare în cazul herniei de disc mediane
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.06.03
 Data decăderii din drepturi2005.06.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200138