For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3277
(21)Numarul depozituluia 2003 0142
(22)Data depozitului2003.06.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.06.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLEVIŢCHII Denis, MD; LEVIŢCAIA Galina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEVIŢCHII Alexandr, MD; LEVIŢCHII Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLEVIŢCHII Denis, MD; LEVIŢCAIA Galina, MD;
(54)Titlul inventiei Hartă-test pentru determinarea locului de scurgere a fluidului de exploatare a agregatelor mijlocului de transport (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01M 3/00 (2006.01); G01M 3/04 (2006.01); G01M 3/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.03.31
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.05
 Data decăderii din drepturi2008.06.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200142