For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.07.2003 Examinarea preliminara 30.06.2005 Publicarea cererii (A) 12.06.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (B2) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (C2) 16.06.2014 Valabil pana la 31.12.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3378
(21)Numarul depozituluia 2003 0146
(22)Data depozitului2003.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; GAINA Anton, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; SPETEŢCHI Vlad, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiMalaxor pentru materiale friabile
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2008
B2, BOPI 08/2007
A, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.16
 Data decăderii din drepturi2014.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2477, 2007.03.12
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200146