For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.07.2003 Examinarea preliminara 03.11.2003 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (C2) 26.06.2006 Valabil pana la 10.10.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2511
(21)Numarul depozituluia 2003 0157
(22)Data depozitului2003.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; LUPU Olga, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; COSTOV Petru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; LUPU Olga, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; COSTOV Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; LUPU Olga, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; COSTOV Petru, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de uscare a caiselor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2005
B1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.26
 Data decăderii din drepturi2006.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200157