For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2934
(21)Numarul depozituluia 2003 0162
(22)Data depozitului2003.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD; BURIAN Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD;
(54)Titlul inventiei Ploscă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61G 9/00 (2006.01); A61G 9/02 (2006.01); A47K 11/00 (2006.01); A47K 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.01
 Data decăderii din drepturi2008.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200162