For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.10.2003 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2004 Eliberarea brevetului (G2) 07.07.2005 Valabil pana la 31.10.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2277
(21)Numarul depozituluia 2003 0165
(22)Data depozitului2003.07.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; BAGRIN Oleg, MD; GORNEA Filip, MD; DUTCA Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; BAGRIN Oleg, MD; GORNEA Filip, MD; DUTCA Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; BAGRIN Oleg, MD; GORNEA Filip, MD; DUTCA Veaceslav, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de amputare plastică a gambei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.07.07
 Data decăderii din drepturi2005.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200165