For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.07.2003 Examinarea preliminara 26.01.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2515
(21)Numarul depozituluia 2003 0166
(22)Data depozitului2003.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cataractei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/02 (2006.01); A61K 31/07 (2006.01); A61K 31/355 (2006.01); A61P 27/12 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.11
 Data decăderii din drepturi2008.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200166