For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.07.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.07.2003 Examinarea preliminară 06.10.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 14.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2328
(21)Numarul depozituluia 2003 0172
(22)Data depozitului2003.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; SAMOHVALOV Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; MORARU Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; MORARU Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Adeziv fibrinic şi utilizarea lui pentru hemostază endoscopică a hemoragiilor variceale în ciroza hepatică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/16 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.14
 Data decăderii din drepturi2006.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200172