For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2003 Examinarea preliminara 12.01.2004 Examinarea de fond 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 17.07.2009 Valabil pana la 31.01.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2480
(21)Numarul depozituluia 2003 0176
(22)Data depozitului2003.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; NASTAS Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de purificare a apelor de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C02F 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.17
 Data decăderii din drepturi2009.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200176