For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2480
(21)Numarul depozituluia 2003 0176
(22)Data depozitului2003.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; NASTAS Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C02F 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.17
 Data decăderii din drepturi2009.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200176