For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.12.2003 Examinarea preliminara 12.01.2005 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea cererii (A) 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2005 Eliberarea brevetului (G2) 25.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2694
(21)Numarul depozituluia 2003 0185
(22)Data depozitului2003.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Fructe si pomusoare marinate cu extract de stevie si procedeu de obtinere a acestora
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/10 (2006.01); A23L 1/218 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.25
 Data decăderii din drepturi2011.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4174, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200185