For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.08.2003 Examinarea preliminara 01.06.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (G2) 25.07.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2653
(21)Numarul depozituluia 2003 0186
(22)Data depozitului2003.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALCHEI Elena, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a tutunului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2005
F1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.25
 Data decăderii din drepturi2008.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200186